Contributie per kwartaal

Leeftijd:

T/m 11 jaar

€26,00

12 t/m 17 jaar

€30,00

18 jaar en ouder

€35,00

 Word lid en meld je aan!

Donatie – leden € 60,00 per jaar


Inning vindt plaats via automatische incasso per kwartaal.
*Afmelden is uitsluitend schriftelijk mogelijk één maand voorafgaande aan het einde van het half jaar (dus voor 1 december m.b.t. periode 1 januari t/m 30 juni en voor 1 juni t.b.v. periode 1 juli t/m 31 december).
*Afmelden kan uitsluitend per mail geschieden bij de secretaris van de betreffende afdeling.