Omnisportvereniging Hirundo Lage Zwaluwe

Badminton

Welkom


Welkom op de site van Sportvereniging Hirundo.


Wilt u lid worden van SV Hirundo, kan dit door middel van onderstaand inschrijfformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de

betreffende secretaris van de afdeling waar u lid wilt worden.


INSCHRIJFFORMULIERVoor meer informatie kunt u terecht op de site van de betreffende afdeling.


Kijk op de link nieuws voor: meer informatie over SV Hirundo.


Uitvoering nieuwe coronamaatregelen badmintonsport

Vrijdag 05 november, 12:44 uur


De Nederlandse overheid heeft besloten om per 6 november 2021 bij amateurwedstrijden op binnensportlocaties het plicht tot het tonen van het Coronatoegangsbewijs (CTB) in te voeren. In dit stuk gaan we in op het CTB, de praktische uitwerking, de belangrijkste vragen en de versoepelingen voor de competitie.


Badmintonprotocol
Inmiddels heeft NOC*NSF het generieke protocol Verantwoord Sporten ge├╝pdatet en op basis daarvan hebben wij ons Badmintonprotocol bijgewerkt. Kijk hier voor de meest recente versie van het protocol.


FAQ
Daarnaast heeft NOC*NSF haar FAQ weer bijgewerkt met antwoorden op de meest voorkomende vragen. Hieronder hebben we de belangrijkste vragen op een rijtje gezet. Bekijk hier de hele FAQ van de sportkoepel.


Wat houdt het Coronatoegangsbewijs (CTB) in?
Het CTB is de QR-code die je krijgt als je twee keer gevaccineerd bent, hersteld bent van corona of negatief bent getest. Badmintonners en publiek/supporters die geen QR-code kunnen tonen hebben met ingang van a.s. zaterdag 6 november geen toegang tot de sportaccommodatie. Het gevolg hiervan kan zijn dat er wedstrijden die in de komende weken gepland staan niet door kunnen gaan vanwege een tekort aan spelers. Deze plicht geldt niet voor vrijwilligers en personen die functioneel aanwezig moeten zijn. Onder vrijwilligers wordt verstaan trainers, leiders, coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers. Ouders die de kinderen naar de wedstrijd brengen vallen niet onder het begrip vrijwilliger.


Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?
Er is geen standaardantwoord op deze vraag. De vereniging moet in overleg met eigenaar van de hal (vaak gemeente), deze hebben samen de verantwoordelijkheid te regelen dat er iemand staat om de CTB te doen. Gemeenten hebben vanuit het rijk een potje geld ter beschikking voor het faciliteren van de check rondom CTB. Het kan zijn dat de gemeente zelf al iemand inhuurt, maar het kan ook zo zijn dat je hier zelf achteraan moet. Je kunt in dit geval als vereniging ervoor kiezen een vrijwilliger neer te zetten, maar het is ook mogelijk hier iemand voor in te huren. Voor het inhuren van bijvoorbeeld een beveiliger die de CTB kan doen is in iedere gemeente geld beschikbaar. Gemeenten hebben hierin wel hun eigen beleid, dus vraag van tevoren eerst na tot welk bedrag de vergoeding rijkt en wat je als vereniging zelf in zou moeten leggen.


Wat te doen in geval van weerstand bij de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB)?
Maak duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB (ga niet in discussie en schakel handhaving in indien noodzakelijk).


Tot die tijd wensen we iedereen veel sterkte en gezondheid toe!